عدم برابری ایندکس ISI با ESCI

عدم برابری ایندکس ISI با ESCI

عدم برابری ایندکس ISI با ESCI

عدم برابری ایندکس ISI با ESCI

 شاخص‌های ارزشیابی مقالات و امتیاز آن توسط وزارت متبوع  به شرح ذیل اصلاح شده است.

راهنمای ارزشیابی سال 99

 

نوع ایندکس

Original Article

Review Article

Editorial/Research letter

Case Report

Letter to Editor letter

ISI

2 امتیاز

2 امتیاز

1 امتیاز

1 امتیاز

0/3 امتیاز

PubMed

1/5 امتیاز

1/5 امتیاز

0/75 امتیاز

0/75 امتیاز

0/2 امتیاز

Scopus

1 امتیاز

1 امتیاز

0/5 امتیاز

0/5 امتیاز

0/1 امتیاز

ESCI

0/75 امتیاز

0/75 امتیاز

0/25 امتیاز

0/25 امتیاز

0/1 امتیاز

 

لذا با عنایت به تغییرات فوق‌الذکر و با استناد به مصوبه ی پانصد و هفدهمین جلسه‌ی شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه مورخ 1400/4/28، نمایه ESCI معادل ISI نمی باشد و این امر در خصوص تعهدات طرح های تحقیقاتی، احتساب امتیاز در جشنواره پژوهش و فناوری و احراز کلیه امتیازها و ارزیابی های پژوهشی ملاک خواهد بود.

کلمات کلیدی
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم مارال همتی
تهیه کننده:

خانم مارال همتی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *