فراخوان طرح هاى تحقیقاتى حوزه کووید-19

این فراخوان توسط مؤسسه نیماد و با مشارکت معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى و مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر ارائه شده است. شیوه این فراخوان مبتنى بر درخواست پروپوزال تحقیقاتى (based-RFP (مى باشد. این فراخوان فاقد مرحله پروپوزال اولیه و غربالگرى است. پروپوزال کامل در این فراخوان (مردادماه 1400 (مى تواند به زبان فارسى و یا انگلیسى تکمیل شود. اطلاعات کامل جهت شرکت در فراخوان در وب سایت موسسه موجود مى باشد. متقاضیان باید بر اساس زمانبندى اعلام شده تا تاریخ مقرر پروپوزال هاى خود را در سامانه مدیریت طرح هاى تحقیقاتى موسسه نیماد بارگذارى کنند.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم مارال همتی
تهیه کننده:

خانم مارال همتی

فایل ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *