پروفسور پرویز کوخایی
استاد ایمنی شناسی پزشکی
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
 
 
جهت مشاهده پروفایل دکتر پرویز کوخایی کلیک نمائید.