ارتباط با ریاست مرکز

p_kokha@yahoo.com :E-mail

شماره تماس: 33451336-023

آدرس: بلوار بسیج- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

 

ارتباط با کارشناس مرکز

hemmatimaral@semums.ac.ir :E-mail

شماره تماس: 33441022-023 (داخلی-2115)

 

 

 

نشانی: سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان
تلفن‌ تماس: 02333451336

crc_semnan@yahoo.com