ردیف نام  نام خانوادگی سال ورود آخرین مدرک تحصیلی عنوان پایان نامه نام استاد راهنما
1 سیده الهام نوراللهی 1399 سلولی- مولکولی -

جناب آقای دکتر پرویز کوخایی