لینک آرشیو مقالات و کارگاه ها

 

جهت مشاهده و دسترسی به مقالات مرکز تحقیقات سرطان کلیک کنید.

 

 

 

لیست کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سرطان

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات - سخنرانی تخصصی در حیطه تحقیقات سرطان