تاریخچه

مرکز تحقیقات سرطان در ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

چشم‌انداز

امید است این مرکز با انجام تحقیقات بنیادی در زمینه‌های اپیدمیولوژی، بیولوژی، تشخیص و درمان سرطان‌ها و بیماری‌های غیرواگیر ضمن فراهم نمودن موجبات ارتقای دانش و توانایی‌های علمی و عملی کلیه اعضای این واحد در راستای ارائه بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران، همچنین جهت رسیدن به هدف کلی، ارتقاء سطح دانش پزشکی و پاسخ به سوالاتی در تمامی عرصه‌های دانش مرتبط با سرطان و سایر بیماری‌ها گام‌های ‌موثری ‌‌بردارد.

ماموریت

مرکز تحقیقات سرطان امیدوار است با تلاش بی وقفه پژوهشگران و همکاری‌های متخصصان و پژوهشگران کار آزموده، مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به مواجهه پایه و بالینی با بیماری سرطان و کلیه اجزای نظام کنترل سرطان (پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت‌های تسکینی- بازتوانی) بپردازد. ارتقاء سطح شناخت اپیدمیولوژی سرطان، ارتقاء سطح شناخت اپیدمیولوژی سرطان‌های شایع در جهان و ایران، ارتقاء سطح عوامل اتیولوژیک سرطان، ارتقاء روش‌های کاهش شیوع سرطان، ارتقاء دانش انواع درمان سرطان، بهبود کیفیت زندگی بیماران در مراحل اثبات تا درمان و پس از درمان، آموزش به مردم ( تغذیه سالم- دوری از عوامل خطر- بررسی‌های تشخیصی سالیانه و غربالگری منظم- پیگیری تا تشخیص و درمان)، ارتقاء سطح دانش تخصصی در زمینه سرطان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از دیگر ماموریت‌های این مرکز است. هم‌چنین در موازای تلاش‌های تیم پژوهشگران مرکز مذکور در زمینه سرطان، راهبردهای تشخیصی و درمانی در زمینه بیماری‌های غیرواگیر نیز مدنظر قرار گرفته اند.

گرایش پژوهشی

تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها و بدخیمی‌های هماتولوژیک، بیماری‌های غیرواگیر از قبیل دیابت، مالتیپل اسکلروزیس، روماتوئید آرتریت و غیره

امکانات و توانمندی‌ها

مهارت در زمینه روش‌های متنوع تخلیص سلولی، کشت سلول، تکثیر و مرگ سلولی، ایمونوتراپی و سلولی تراپی، بیان ژن، مطالعات حیوانی، کارآزمایی بالینی، و سایر.

اتاق کشت، دستگاه فلوسایتومتری، Real time PCR و وسترن بلات