مقررات کار در مرکز تحقیقات سرطان

1- لازم است که دانشجو قبل از شروع کار در مرکز خود را به کارشناس مرکز معرفی نماید و جهت انجام طرح تحقیقاتی یا پایان نامه، یک نسخه از پروپوزال و مجوز کمیته اخلاق را به کارشناس مرکز تحویل دهد و  اتمام طرح یا پایان نامه را نیز اطلاع دهد.

2- رعایت سکوت در محیط آزمایشگاه ها و راهروها الزامی است و موقع ورود به آزمایشگاهها تلفن همراه خود را روی سایلنت کنید.

3- ورود به حیوانخانه بدون روپوش ممنوع است.

4- استفاده از دستگاهها باید طبق دستور العمل و نظارت کارشناس مرکز باشد. رعایت نظم و انظباط و دقت در تمامی مراحل کار با تجهیزات مرکز به شدت تأکید می گردد و تضییع اموال و تجهیزات متضمن جبران خسارت وارده، از طرف آزمایشگر می باشد.

9- هیچ دانشجویی حق استفاده بدون اجازه از وسایل آزمایشگاه دیگر را ندارد.

10- دستکش، سرنگ و هر جنس مصرفی و غیر قابل استفاده مجدد را فقط در سطل زباله بریزید، سرسوزنها در سطل مخصوص (Safety Box) ریخته شود.

11- لطفا پس از اتمام کار با کامپیوتر در اتاق کامپیوتر حتما قبل از خروج، کامپیوتر، کولر و برق را خاموش کنید.

12- نام خود و تاریخ استفاده از هر آزمایشگاه را در برگه روی درب آزمایشگاه مربوطه بنویسید.

13- نمونه هایی که قرار است در فریزر 70- قرار داده شود ابتدا در فریزر 20- قرار گیرد و جهت قرار دادن نمونه در فریزر 70-  از قبل با مرکز هماهنگ شود و خود دانشجو حضور داشته باشد.

14- وسایل و تجهیزاتی که از مرکز تحویل گرفته می شود، حتما پس از استفاده به مرکز تحویل داده شود .      

15-  ورود به آبدارخانه  با روپوش آزمایشگاه و بردن وسایل آزمایشگاهی به آبدارخانه ممنوع است. در صورت صرف غذا، حتما ظروف شسته و مرتب گردد.

16- رعایت حجاب اسلامی طبق مقررات دانشگاه الزامی است.

17- حفظ اموال شخصی به عهده دانشجو بوده و مرکز هیچ گونه مسولیتی در قبال وسایل شخصی و یا گران قیمت دانشجویان ندارد.